Westra Wermland Innovation Week 2022

» Under en vecka samlas offentliga aktörer och näringsliv i Arvika för att inspireras av och utbildas i innovation «

En lång tradition av innovation

Arvika har en lång tradition av innovation och en starkt innovationsdriven industri. Det här vill vi belysa och låta invånare och företag i västra Värmland inspireras av.

 

Långsiktig och hållbar utveckling

Initiativet till Westra Wermland Innovation Week kommer genom projektet Utvecklingskontor västra Värmland som har som övergripande målsättning att stärka näringslivet i västra Värmland genom att bidra till långsiktig och hållbar utveckling.

Om Utvecklingskontor västra Värmland »

Program

Launch Westra Wermland Innovation Week

Launch

21 november 2022

Christer Fuglesang & Cissi Hertz

Space

22 november 2022

Program för skolor

School

23 november 2022

Program för näringsliv och offentlig sektor

Work

24 november 2022